Locus Solus

Fundacja powstała w Poznaniu w roku 2015 dla pomocy w rozwoju i upowszechnianiu kultury…

… w myśl hasła „Tacy będą narodowie, jakie ich młodzieży chowanie”.